Ścianki typu berlińskiego

wykonuje się wprowadzając w grunt pionowe słupy np. dwuteowniki (niejednokrotnie umieszczone w otworze wypełnionym betonem), a następnie wypełnia przestrzeń pomiędzy nimi poziomymi elementami drewnianymi tzw. opinką Zabezpieczenie wykonuje się sukcesywnie w miarę postępu robót ziemnych. Ścianka berlińska ze względu na brak szczelności znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadkach powyżej poziomu wód gruntowych. Bezpośrednie sąsiedztwo obiektów istniejących jest również przeciwwskazaniem w zastosowaniu powyższej metody.