Ścianki szczelne stalowe

zwane inaczej ściankami larsena lub hoescha są tworzone z grodzic stalowych (brusów) łączonych na profilowane zamki. Ścianki z grodzic stalowych służą jako konstrukcje oporowe, które w sposób efektywny mają zabezpieczać wykopy przez napływem wód gruntowych. Wykorzystuje się je także gdy teren jest podatny na osiadanie. Ścianki ograniczają do minimum niepożądany wpływ robót na sąsiednie parcele. Chronią znajdujące się obiekty budowlane przed powstaniem szkód i umożliwiają sprawne przeprowadzenie wykopów. Ścianki szczelne można pogrążać na wiele różnych sposobów – przy zastosowaniu metody wbijania, wibracyjnej lub bezwibracyjnej (wciskanej). Dla każdej z powyższych metod istnieje możliwość wspomagania pogrążania (patrz Modyfikacja gruntu). W przypadku konieczności zapewnienia stateczności zabezpieczenia wykopu stosuje się dodatkowe wzmocnienia w postaci ram, elementów rozpierających lub kotwień, które mają za zadanie stabilizować konstrukcję.

Dzielą się na tymczasowe i tracone.

Ścianki szczelne stalowe

Ścianki szczelne stalowe to specyficzne konstrukcje stosowane w budownictwie wodnym i geotechnice, które są wykonane z grodzic stalowych. Często nazywane są ściankami Larsena na cześć ich twórcy. Ich główną funkcją jest tworzenie szczelnej bariery w gruncie, izolującej teren robót budowlanych od wód gruntowych oraz stabilizującej boki wykopów.

Dlaczego stal?

Zastosowanie stali w produkcji ścianek szczelnych ma wiele zalet. Po pierwsze, stal jest materiałem o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie, co pozwala ściankom skutecznie przeciwdziałać naciskom gruntu i wody. Dzięki temu, ścianki szczelne Larsena świetnie zabezpieczają wykopy przed osuwaniem się i przenikaniem wody.

Zalety ścianek szczelnych stalowych

Wykorzystanie ścianek szczelnych stalowych ma sporo zalet. Dlaczego je stosujemy?

  • Wytrzymałość – ścianki z grodzic stalowych charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję.
  • Długowieczność – dzięki wykorzystaniu stali, ścianki te są trwałe i mogą służyć przez wiele lat, bez potrzeby konserwacji czy wymiany.
  • Elastyczność – ścianki Larsena pozwalają na tworzenie różnych konfiguracji i kształtów, dostosowanych do konkretnego projektu.
  • Efektywność kosztowa – pomimo początkowych wyższych kosztów zakupu, trwałość i możliwość wielokrotnego użytku sprawiają, że są opłacalne w dłuższej perspektywie.

Metody pogrążania ścianek szczelnych stalowych

Do pogrążanie ścianek stalowych wykorzystujemy przede wszystkim trzy metody.

  • Metoda wbijania – jest to najbardziej tradycyjna metoda, polegająca na wbijaniu grodzic stalowych w grunt, przy użyciu młotów udarowych. Jest skuteczna w przypadku większości gruntów, jednak może powodować drgania w otaczających konstrukcjach.
  • Metoda wibracyjna – używa się specjalnych urządzeń wibracyjnych do pogrążania grodzic w gruncie. Jest to metoda szybka i efektywna, zwłaszcza w gruntach spoistych.
  • Metoda bezwibracyjna (wciskana) – grodzice stalowe są wciskane w grunt przy użyciu hydraulicznych pras. Jest to metoda cicha i bezpieczna dla otoczenia, zwłaszcza polecana w obszarach zabudowanych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.