Ścianki szczelne stalowe

zwane inaczej ściankami larsena lub hoescha są tworzone z grodzic stalowych (brusów) łączonych na profilowane zamki. Ścianki z grodzic stalowych służą jako konstrukcje oporowe, które w sposób efektywny mają zabezpieczać wykopy przez napływem wód gruntowych. Wykorzystuje się je także gdy teren jest podatny na osiadanie. Ścianki ograniczają do minimum niepożądany wpływ robót na sąsiednie parcele. Chronią znajdujące się obiekty budowlane przed powstaniem szkód i umożliwiają sprawne przeprowadzenie wykopów. Ścianki szczelne można pogrążać na wiele różnych sposobów – przy zastosowaniu metody wbijania, wibracyjnej lub bezwibracyjnej (wciskanej). Dla każdej z powyższych metod istnieje możliwość wspomagania pogrążania (patrz Modyfikacja gruntu). W przypadku konieczności zapewnienia stateczności zabezpieczenia wykopu stosuje się dodatkowe wzmocnienia w postaci ram, elementów rozpierających lub kotwień, które mają za zadanie stabilizować konstrukcję.

Dzielą się na tymczasowe i tracone.