Ścianki szczelne tymczasowe

służą do zabezpieczeń przy robotach ziemnych czy fundamentowaniu na czas wykonywanych robót. Wyciągane z gruntu po wykonanych pracach. Odnajdują zastosowanie w  zabezpieczeniu wykopów pod budowę garaży podziemnych, przyczółków mostowych, komór dla przewiertów, komór pod posadowienie zbiorników, przy awaryjnych naprawach pod powierzchnią terenu.