Ścianki szczelne tymczasowe

służą do zabezpieczeń przy robotach ziemnych czy fundamentowaniu na czas wykonywanych robót. Wyciągane z gruntu po wykonanych pracach. Odnajdują zastosowanie w  zabezpieczeniu wykopów pod budowę garaży podziemnych, przyczółków mostowych, komór dla przewiertów, komór pod posadowienie zbiorników, przy awaryjnych naprawach pod powierzchnią terenu.

Ścianki szczelne tymczasowe

Ścianki szczelne tymczasowe to specjalne konstrukcje, które służą do zabezpieczenia wykopów oraz innych robót geotechnicznych na określony czas. Ścianki te zalicza się do ścianek szczelnych stalowych. Zastosowanie ich ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy, izolację przed wodami gruntowymi oraz stabilizację wykopów przed osuwaniem się gruntu.

Zalety ścianek szczelnych tymczasowych

Wielu naszych klientów decyduje się na wykonanie ścianek szczelnych tymczasowych. Nic dziwnego, gdyż mają one sporo zalet. Poniżej przedstawimy najważniejsze z nich.

  • Szybki montaż i demontaż – ze względu na ich tymczasowy charakter, są one konstruowane tak, aby można było je łatwo i szybko zamontować oraz później zdemontować.
  • Elastyczność w konfiguracji – możliwość dostosowywania kształtu i wielkości ścianek do specyfiki projektu budowlanego.
  • Oszczędność kosztów – w porównaniu do ścianek trwałych, koszt ich wykonania jest znacznie niższy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i funkcjonalności.
  • Bezpieczeństwo – skutecznie stabilizują wykopy i chronią przed wnikaniem wody oraz osuwaniem się gruntu.
  • Redukcja zakłóceń – idealne do miejsc, gdzie potrzebne są krótkotrwałe prace, a jednocześnie chcemy minimalizować wpływ prac na otoczenie.

Zastosowanie ścianek szczelnych tymczasowych

Ścianki szczelne tymczasowe znajdują zastosowanie w przypadku wieku prac budowlanych.

  • Tymczasowych konstrukcjach wodnych – wśród nich można wymienić: tymczasowe tamy czy przepusty.
  • Przy wydobyciu surowców – chronią wykopy w kopalniach odkrywkowych czy kamieniołomach.
  • Remontach infrastruktury – umożliwiają pracę w ograniczonych przestrzeniach, np. przy naprawie sieci kanalizacyjnych czy wodociągowych bez konieczności całkowitego wyłączenia danej linii z użytku.
  • Budowie tymczasowych dróg czy mostów – zapewniając stabilne podłoże dla ruchu kołowego.
  • Pracach archeologicznych – gdzie potrzebne jest tymczasowe i kontrolowane zabezpieczenie miejsca wykopalisk.

Zapraszamy do kontaktu z nami i skorzystania z naszej szerokiej oferty.