Aktualności

Prace naprawcze: Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi krajowej miejscowość Izdebnik marzec 2024

realizacja w styczniu 2024 – zabezpieczenie wykopu w Wilczycach

Tymczasowe zabezpieczenie wykopu z Grodzic Stalowych w Krakowie

Tymczasowe zabezpieczenie wykopu z Grodzic Stalowych w Krakowie. Luty 2024.

Zabezpieczenie wykopu w Wilczycach

realizacja w styczniu 2024 – zabezpieczenie wykopu w Wilczycach

Warszawa

realizacja sierpień 2023 – tymczasowe zabezpieczenie ścian głębokiego wykopu ( -7,85) z grodzic stalowych wraz z ramą oraz rozparciami rurowymi.