TECHNOLOGIE ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW

  TECHNOLOGIE ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW

  TECHNOLOGIE ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW

  TECHNOLOGIE ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW

  TECHNOLOGIE ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW

  TECHNOLOGIE ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW

  TECHNOLOGIE ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW

  TECHNOLOGIE ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW

  TECHNOLOGIE ZABEZPIECZENIA WYKOPÓW

Oferta

grodzice stalowe stałe
grodzice stalowe Tymczasowe
Obudowy typu berlińskiego

Prace wykonujemy kompleksowo, na terenie całej Polski – od wykonania projektu technologicznego do realizacji.
Dysponujemy sprzętem w postaci młotów elektrycznych oraz hydraulicznych zarówno duże jak i małe jednostki. W zależności od potrzeby dobieramy optymalny sprzęt do realizacji.
Nasze doświadczenie pozwala na wykonywanie prac w zurbanizowanym terenie .Wykonujemy badania drgań, ekspertyzy budynków .