Modyfikacja Gruntu

to ciśnieniowe podpłukiwanie grodzic lub wiercenie, które ma na celu w warunkach trudnych gruntowo umożliwienie wprowadzenia grodzicy w grunt do planowanej głębokości oraz redukcję amplitudy drgań Niejednokrotnie redukuje także czas pogrążania. Podwiercanie odbywa się za pomocą głowic obrotowych bądź palownic zamieszczonych na koparce. Podpłukiwanie odbywa się za pomocą płuczek wysokociśnieniowych.