Woźniki Zachód

Prace wykonywane w lutym 2023 dla budowy stacji paliw w Woźnikach.