Tymczasowe zabezpieczenie wykopu z Grodzic Stalowych w Krakowie

Tymczasowe zabezpieczenie wykopu z Grodzic Stalowych w Krakowie. Luty 2024.