Ruda Śląska

Realizacja kwiecień 2023 – pogrążenie grodzic stalowych traconych – zabezpieczenie brzegu rzeki Kłodnica