Ruda Białaczowska

Realizacja w marcu 2023 – zabezpieczenie głębokiego wykopu z grodzic stalowych tymczasowych pod posadowienie reaktora biologicznego